Độc Thủ Lô Miền Trung

Độc Thủ Lô XSMT 

Dựa vào thống kê và phân tích xác xuất chính xác cao, dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2002 đến nay. Các chuyên gia của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt trúng Độc Thủ Lô XSMN hôm nay.

    • Số sẽ hiển thị ngay lập tức khi các bạn nạp thẻ thành công
    • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2cái 50k )
    • Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 12h00 đến 18h00
    • Hiện tại chỉ hỗ trợ  nạp thẻ: Viettel
    • Độc thủ lô XS Miền Trung : 800.000 đ

Nạp thẻ tại đây

Ngày Độc Thủ Lô XSMT  Kết Quả
Ngày 23/5/2018
22/5/2018 DakLak: 46; Quảng Nam: 72 Trượt
21/5/2018 Huế: 90; Phú Yên: 78 Ăn: HUế
20/5/2018 Khánh Hòa: 49; Kon Tum: 60 Ăn cả 2 đài
Nghỉ Nghỉ Nghỉ
15/3/2018 BinhDinh: 26; QuangBinh: 61; QuangTri: 48 Ăn: Bình Định
14/3/2018 Đà Nẵng 20: Khánh Hòa:86 Ăn cả 2 đài
13/3/2018 Quảng Nam: 71 ; Dak Lak: 81 Ăn Quảng Nam
12/3/2018 Phú Yên: 12; Huế: 22 Ăn: Phú Yên
11/3/2018 KH: 86; KT: 92 Ăn: Khánh Hòa
10/3/2018 ĐN:40; QN: 05; DakNong: 94 Ăn: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
9/3/2018 Gia Lai:
92
Ninh Thuan:
16
Ăn cả 2 đài
8/3/2018 Binh Dinh:
91
Quang Binh:
42
Quang Tri:
92
Ăn: Quảng Bình – Quảng Trị
7/3/2018 Da nang:
60
Khanh Hoa:
58
Ăn: Đà Nẵng
6/3/2018 Dak Lak:
94
Quang Nam:
20
Ăn Đak Lăk
4/3/2018 Kon Tum:
58
Khanh Hoa:
50
Ăn cả 2 đài
3/3/2018 Da nang:
20
Dak Nong:
96
Quang Ngai:
40
Ăn Quảng Ngãi
2/3/2018 Gia Lai:
40
Ninh THuan:
91
Ăn cả 2 đài
1/3/2018 Binh Dinh:21; Quang Binh: 72; Quang Tri:18 Ăn: Bình Định, Quảng Bình
28/2/2018 Da Nang:
74
Khanh Hoa:
54
Ăn Khánh Hòa
27/2/2018 Quang Nam: 20
Dak Lak: 45
Ăn: Đak Lăk
26/2/2018 Phu Yen: 38; Hue: 65 Ăn: Huế
25/2/2018 Khánh Hòa: 64; Kon Tum: 17 Ăn Kon tum – Khánh hòa x2
24/2/2018 Đà Nẵng: 56; Quảng Ngãi: 40; Dak Nong: 28 Ăn: Đà Nẵng – Đak Nông
23/2/2018 Gia Lai: 95; Ninh Thuận: 68 Ăn cả 2 đài
22/2/2018 Bình Định: 91; Quảng Bình: 23; Quảng Trị: 22 Trượt
21/2/2018 Đà Nẵng: 22; Khánh Hòa: 39 Trượt
20/2/2018 Quang nam: 20; Dak Lak: 98 Ăn Đak Lăk
19/2/2018 Phú Yên: 12; Huế: 22 Ăn: Phú Yên
15->18/2/2018 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
14/2/2018 Da nang: 23; Khanh Hoa: 69 Ăn cả 2 đài
13/2/2018 Dak Lak: 70; Quảng Nam: 41 Ăn Quảng Nam
12/2/2018 Phú Yên: 91; Huế : 70 Ăn: Phú Yên
11/2/2018 Khánh Hòa: 94; Kon Tum: 87 Ăn Kon Tum
10/2/2018 Da Nang: 95; Dak Nong: 65; Quang Ngai: 25 Ăn: Đak Nong
9/2/2018 Gia Lai: 70; Ninh Thuận: 51 Ăn cả 2 đài
8/2/2018 Binh Dinh: 60; Quang Binh: 62; Quang Tri: 22 Trượt
7/2/2018 Đà Nẵng : 07; Khánh Hòa: 74 Ăn: Khánh Hòa
6/2/2018 Quang Nam: 91; Dak Lak: 65 Ăn cả 2 đài
5/2/2018 Hue: 56 ; Phu Yen: 15 Ăn Phú Yên
4/2/2018 Khanh Hoa : 93; Kon Tum : 72 Ăn: Khánh Hòa
3/2/2018 Da Nang: 61; Quang Ngai: 80; Dak Nong : 40 Ăn: Quảng Ngãi – Đăk Nong x 2
2/2/2018 Gia Lai: 43; Ninh Thuận: 28 Trượt
1/2/2018 Bình Định: 17; Quảng Bình: 16; Quảng Trị: 84 Ăn: Bình Định – Quảng Bình
31/1/2018 Đà Nẵng : 35; Khánh Hòa : 26 Ăn cả 2 đài
30/1/2018 Quảng Nam: 74 ; Dak Lak : 06 Ăn cả 2 đài
29/1/2018 Phú Yên: 35; Huế : 63 Trượt
28/1/2018 Khánh Hòa: 64; Kon Tum: 49 Trượt
27/1/2018 Đà Nẵng: 17; Đak Nông: 46; Quảng Ngãi: 47 Ăn: Đà Nẵng – Quảng Ngãi
26/1/2018 Gia Lai: 73; Ninh Thuận: 48 Ăn Cả 2 đài
25/1/2018 Bình Định: 78; Quảng Bình: 97; Quảng Trị : 82 Ăn: Quảng Bình
24/1/2018 Đà Nẵng: 05 ; Khánh Hòa: 57 Ăn 2 đài (về đầu hết)
23/1/2018 QuangNam : 79; DakLak: 84 Ăn: Đăk Lăk
22/1/2018 Phú Yên: 57; Huế : 94 Ăn cả 2 đài
21/1/2018 —— ——–
20/1/2018 DaNang: 56; QuangNgai: 32; DakNong: 87 Ăn: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
19/1/2018 GiaLai: 50; NinhTHuan: 32 Ăn: Gia Lai
18/1/2018 BinhDinh: 62; QuangBinh: 61; QuangTri: 48 Ăn: Bình Định, Quảng Bình
17/1/2018 DaNang: 37; KhanhHoa: 54 Ăn Đà nẵng x2
16/1/2018 Quảng Nam: 91 ; Dak Lak: 81 Ăn: Quảng Nam
15/1/2018 PhuYen: 95; Hue: 75 Ăn Phú Yên
14/1/2018 KonTum: 47; KhanhHoa: 09 Ăn cả 2 đài
13/1/2018 ĐăkNong: 36; DaNang: 34; QuangNgai: 67 Ăn: DaNang, QuangNgai
12/1/2018 GiaLai: 34; NinhThuan: 97 Ăn 2 đài
11/1/2018 BinhDinh: 46; QuangBinh: 14; QuangTri: 69 Ăn: BinhDinh; QuangBinh
10/1/2018 KhanhHoa: 09; ĐaNang: 55 Ăn: KhanhHoa
09/1/2018 QuangNam: 79; DakLak: 81 Ăn : QuangNam
8/1/2018 PhuYen: 59; Hue :93 Ăn cả 2 đài
7/1/2018 KonTum: 06; KhanhHoa: 33 Ăn Khánh Hòa, trượt Kontum
6/1/2018 DaNang: 03; QuangNgai: 80; DakNong: 52 Ăn cả 3 đài
5/1/2018 GiaLai: 50; NinhThuan: 72 Ăn cả 2 đài
4/1/2018 BinhDinh: 06; QuangBinh: 99; QuangTri: 22; Ăn: Bình Định, Quảng Binh, trượt: Quảng Trị
3/1/2018 DaNang: 01, KhanhHoa: 52 Ăn cả 2 đài
NGHỈ NGHỈ
30/11/2017 BinhDinh: 91; QuangBinh: 42; QuangTri: 05 Ăn cả 3 đài
29/11/2017 DaNang: 38 ; KhanhHoa: 67 Ăn cả 2 đài
28/11/2017 DakLak: 48; Quangnam: 93 Ăn: QN x3; trượt ĐL
27/11/2017 PhuYen: 27; Hue: 82 Ăn : PY – trượt HUE
26/11/2017 KonTum: 90; KhanhHoa: 23 Ăn cả 2 đài
25/11/2017 DaNang: 46; QuangNgai: 16; DakNong: 97 Ăn: ĐN – ĐakNong
24/11/2017 Gialai: 65; Ninhthuan: 19 Ăn: NT – trượt GL
23/11/2017 Binhdinh: 19; Quangbinh: 45; Quangtri: 85 Truot
22/11/2017 DaNang: 86; KhanhHoa: 57 Ăn: KH – trượt ĐN
21/11/2017 QuangNam: 24; Daklak: 76 Ăn cả 2 đài
20/11/2017 HUE: 12; PhuYen: 40 Ăn: PY – trượt Huế
19/11/2017 KonTum: 53; KhanhHoa: 01 Trượt
18/11/2017 Danang: 67; QuangNgai: 64; Daknong: 01 Ăn: ĐN – trượt: QN + Dnong
17/11/2017 GiaLai: 61; NinhThuan: 74 Ăn: Gia Lai
16/11/2017 BinhDinh: 36; QuangTri: 24; QuangBinh: 04 Ăn: BĐ, QB, trượt: QT
15/11/2017 KhanhHoa: 58; DaNang: 75 Ăn cả 2 đài
14/11/2017 DakLak: 65; QuangNam:66 Ăn cả 2 đài
13/11/2017 PhuYen:45; Hue:46 Ăn: Hue- Trượt PY
12/11/2017 KhanhHoa: 46; KonTum: 77 Ăn: KH, trượt KonTum
11/11/2017 DaNang: 06; QuangNgai: 09; DakNong: 51 Ăn: QN, Daknong – Trượt: ĐN
10/11/2017 GiaLai: 33; NinhThuan: 35 Trượt
8/11/2017 KhanhHoa: 96; DaNang: 75 Ăn cả 2 đài
7/11/2017 DawkLak: 54; QuangNam: 65 Ăn 2 đài
6/11/2017 Hue: 36; PhuYen: 39 Trượt
5/11/2017 KhanhHoa: 49; KonTum: 84 Ăn KonTum – Trượt: KH
4/11/2017 DaNang: 03; QuangNgai: 16; DakNong: 33 Trượt
3/11/2017 GiaLai: 66; NinhThuan: 91 trượt
2/11/2017 BinhDinh: 09; QuangBinh: 15; QuangTri: 24 Ăn: BĐ, QT – Trượt: QB
1/11/2017 DaNang: 37 ; KhanhHoa : 39 Trượt
31/10/2017 Daklak: 50; QuangNam: 57 Ăn Đăk Lak – Trượt QN
30/10/2017 PhuYen: 70; Hue: 82 Trượt
29/10/2017 KonTum: 93; KhanhHoa: 49 Ăn cả 2 đài
28/10/2017 Danang: 56; QuangNgai: 40; Daknong: 41 Ăn: ĐN – QN ; trượt Đăknong
27/10/2017 GiaLai: 96; NinhThuan: 79 Ăn cả 2 đài
26/10/2017 BinhDinh: 14; QuangBinh: 90; QuangTri: 11 Ăn : BĐ – QB – Trượt QT
25/10/2017 DaNang: 60; KhanhHoa: 57 Ăn : Đn x2 – trượt KH
24/10/2017 DakLak: 41; Quangnam: 79 Ăn: ĐăkLak –Trượt: QN
23/10/2017 PhuYen: 70; Hue: 58 Trượt
22/10/2017 KonTum: 73; KhanhHoa: 60 Ăn Cả 2 đài
 21/10/2017 DaNang: 86; QuangNgai: 35; DakNong: 06 Ăn: ĐNong – QN – Trượt: ĐN
20/10/2017 GiaLai: 46, NinhThuan: 01 Ăn: NT   – Trượt : GL
19/10/2017 BinhDinh: 62; QuangBinh: 65; QuangTri: 19 Ăn: QB x2 – Trượt: QT, BĐ
18/10/2017 DaNang: 02; KhanhHoa: 53 ĂN cả 2 Đài
17/10/2017 DakLak: 33; QuangNam: 58 ĂN cả 2 đài
16/10/2017 PhuYen: 36; HUE: 93 Ăn: Huế x2; Trượt: PY
15/10/2017 KonTum: 22; KhanhHoa: 24 Ăn cả 2 đài
14/10/2017 Đà Nẵng: 02; ĐakNong: 85; QuangNgai: 22  Ăn cả 3 đài
13/10/2017 Gia Lai: 06; Ninh Thuan 40 Ăn cả 2 đài
12/10/2017 QuangBinh: 27; BinhDinh: 50. TRƯỢT
11/10/2017 Đnang: 75; KH:43 ĂN: ĐNang – Trượt: KH
10//10/2017 DakLak: 54; QN: 79 ĂN: QN; TRƯỢT: DăkLak
09/10/2017 Phú Yên: 08; Huế: 12 TRƯỢT
08/10/2017 KHòa: 26 ; KTum: 86 TRƯỢT
07/10/2017 ĐN:45; QN: 63; DakNong: 93 ĂN: QN – TRƯỢT: ĐN, DNong
06/10/2017 GiaLai: 42; NThuan: 07 ĂN: NThuan x2-TRƯỢT: GL
05/10/2017 BĐ: 56; QB: 92; QT: 73 ĂN cả 3 đài
4/10/2017 ĐN: 50; KH: 40 TRƯỢT
3/10/2017 ĐLak: 40 ; QN: 43 ĂN:  ĐLak, QN x 2
2/10/2017 PY: 87; HUE : 68 ĂN : PT – TRƯỢT : HUẾ
Ngày 1/10/2017 KH: 66; KT: 92 ĂN KH – TRƯỢT : KT
Ngày Độc Thủ Lô XSMT  Kết Quả
Ngày 2/3/2018
1/3/2018 Bi
28/2/2018 Da Nang:
74
Khanh Hoa:
54
Ăn Khánh Hòa
27/2/2018 Quang Nam: 20
Dak Lak: 45
Ăn: Đak Lăk
26/2/2018 Phu Yen: 38; Hue: 65 Ăn: Huế
25/2/2018 Khánh Hòa: 64; Kon Tum: 17 Ăn Kon tum – Khánh hòa x2
24/2/2018 Đà Nẵng: 56; Quảng Ngãi: 40; Dak Nong: 28 Ăn: Đà Nẵng – Đak Nông
23/2/2018 Gia Lai: 95; Ninh Thuận: 68 Ăn cả 2 đài
22/2/2018 Bình Định: 91; Quảng Bình: 23; Quảng Trị: 22 Trượt
21/2/2018 Đà Nẵng: 22; Khánh Hòa: 39 Trượt
20/2/2018 Quang nam: 20; Dak Lak: 98 Ăn Đak Lăk
19/2/2018 Phú Yên: 12; Huế: 22 Ăn: Phú Yên
15->18/2/2018 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
14/2/2018 Da nang: 23; Khanh Hoa: 69 Ăn cả 2 đài
13/2/2018 Dak Lak: 70; Quảng Nam: 41 Ăn Quảng Nam
12/2/2018 Phú Yên: 91; Huế : 70 Ăn: Phú Yên
11/2/2018 Khánh Hòa: 94; Kon Tum: 87 Ăn Kon Tum
10/2/2018 Da Nang: 95; Dak Nong: 65; Quang Ngai: 25 Ăn: Đak Nong
9/2/2018 Gia Lai: 70; Ninh Thuận: 51 Ăn cả 2 đài
8/2/2018 Binh Dinh: 60; Quang Binh: 62; Quang Tri: 22 Trượt
7/2/2018 Đà Nẵng : 07; Khánh Hòa: 74 Ăn: Khánh Hòa
6/2/2018 Quang Nam: 91; Dak Lak: 65 Ăn cả 2 đài
5/2/2018 Hue: 56 ; Phu Yen: 15 Ăn Phú Yên
4/2/2018 Khanh Hoa : 93; Kon Tum : 72 Ăn: Khánh Hòa
3/2/2018 Da Nang: 61; Quang Ngai: 80; Dak Nong : 40 Ăn: Quảng Ngãi – Đăk Nong x 2
2/2/2018 Gia Lai: 43; Ninh Thuận: 28 Trượt
1/2/2018 Bình Định: 17; Quảng Bình: 16; Quảng Trị: 84 Ăn: Bình Định – Quảng Bình
31/1/2018 Đà Nẵng : 35; Khánh Hòa : 26 Ăn cả 2 đài
30/1/2018 Quảng Nam: 74 ; Dak Lak : 06 Ăn cả 2 đài
29/1/2018 Phú Yên: 35; Huế : 63 Trượt
28/1/2018 Khánh Hòa: 64; Kon Tum: 49 Trượt
27/1/2018 Đà Nẵng: 17; Đak Nông: 46; Quảng Ngãi: 47 Ăn: Đà Nẵng – Quảng Ngãi
26/1/2018 Gia Lai: 73; Ninh Thuận: 48 Ăn Cả 2 đài
25/1/2018 Bình Định: 78; Quảng Bình: 97; Quảng Trị : 82 Ăn: Quảng Bình
24/1/2018 Đà Nẵng: 05 ; Khánh Hòa: 57 Ăn 2 đài (về đầu hết)
23/1/2018 QuangNam : 79; DakLak: 84 Ăn: Đăk Lăk
22/1/2018 Phú Yên: 57; Huế : 94 Ăn cả 2 đài
21/1/2018 —— ——–
20/1/2018 DaNang: 56; QuangNgai: 32; DakNong: 87 Ăn: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
19/1/2018 GiaLai: 50; NinhTHuan: 32 Ăn: Gia Lai
18/1/2018 BinhDinh: 62; QuangBinh: 61; QuangTri: 48 Ăn: Bình Định, Quảng Bình
17/1/2018 DaNang: 37; KhanhHoa: 54 Ăn Đà nẵng x2
16/1/2018 Quảng Nam: 91 ; Dak Lak: 81 Ăn: Quảng Nam
15/1/2018 PhuYen: 95; Hue: 75 Ăn Phú Yên
14/1/2018 KonTum: 47; KhanhHoa: 09 Ăn cả 2 đài
13/1/2018 ĐăkNong: 36; DaNang: 34; QuangNgai: 67 Ăn: DaNang, QuangNgai
12/1/2018 GiaLai: 34; NinhThuan: 97 Ăn 2 đài
11/1/2018 BinhDinh: 46; QuangBinh: 14; QuangTri: 69 Ăn: BinhDinh; QuangBinh
10/1/2018 KhanhHoa: 09; ĐaNang: 55 Ăn: KhanhHoa
09/1/2018 QuangNam: 79; DakLak: 81 Ăn : QuangNam
8/1/2018 PhuYen: 59; Hue :93 Ăn cả 2 đài
7/1/2018 KonTum: 06; KhanhHoa: 33 Ăn Khánh Hòa, trượt Kontum
6/1/2018 DaNang: 03; QuangNgai: 80; DakNong: 52 Ăn cả 3 đài
5/1/2018 GiaLai: 50; NinhThuan: 72 Ăn cả 2 đài
4/1/2018 BinhDinh: 06; QuangBinh: 99; QuangTri: 22; Ăn: Bình Định, Quảng Binh, trượt: Quảng Trị
3/1/2018 DaNang: 01, KhanhHoa: 52 Ăn cả 2 đài
NGHỈ NGHỈ
30/11/2017 BinhDinh: 91; QuangBinh: 42; QuangTri: 05 Ăn cả 3 đài
29/11/2017 DaNang: 38 ; KhanhHoa: 67 Ăn cả 2 đài
28/11/2017 DakLak: 48; Quangnam: 93 Ăn: QN x3; trượt ĐL
27/11/2017 PhuYen: 27; Hue: 82 Ăn : PY – trượt HUE
26/11/2017 KonTum: 90; KhanhHoa: 23 Ăn cả 2 đài
25/11/2017 DaNang: 46; QuangNgai: 16; DakNong: 97 Ăn: ĐN – ĐakNong
24/11/2017 Gialai: 65; Ninhthuan: 19 Ăn: NT – trượt GL
23/11/2017 Binhdinh: 19; Quangbinh: 45; Quangtri: 85 Truot
22/11/2017 DaNang: 86; KhanhHoa: 57 Ăn: KH – trượt ĐN
21/11/2017 QuangNam: 24; Daklak: 76 Ăn cả 2 đài
20/11/2017 HUE: 12; PhuYen: 40 Ăn: PY – trượt Huế
19/11/2017 KonTum: 53; KhanhHoa: 01 Trượt
18/11/2017 Danang: 67; QuangNgai: 64; Daknong: 01 Ăn: ĐN – trượt: QN + Dnong
17/11/2017 GiaLai: 61; NinhThuan: 74 Ăn: Gia Lai
16/11/2017 BinhDinh: 36; QuangTri: 24; QuangBinh: 04 Ăn: BĐ, QB, trượt: QT
15/11/2017 KhanhHoa: 58; DaNang: 75 Ăn cả 2 đài
14/11/2017 DakLak: 65; QuangNam:66 Ăn cả 2 đài
13/11/2017 PhuYen:45; Hue:46 Ăn: Hue- Trượt PY
12/11/2017 KhanhHoa: 46; KonTum: 77 Ăn: KH, trượt KonTum
11/11/2017 DaNang: 06; QuangNgai: 09; DakNong: 51 Ăn: QN, Daknong – Trượt: ĐN
10/11/2017 GiaLai: 33; NinhThuan: 35 Trượt
8/11/2017 KhanhHoa: 96; DaNang: 75 Ăn cả 2 đài
7/11/2017 DawkLak: 54; QuangNam: 65 Ăn 2 đài
6/11/2017 Hue: 36; PhuYen: 39 Trượt
5/11/2017 KhanhHoa: 49; KonTum: 84 Ăn KonTum – Trượt: KH
4/11/2017 DaNang: 03; QuangNgai: 16; DakNong: 33 Trượt
3/11/2017 GiaLai: 66; NinhThuan: 91 trượt
2/11/2017 BinhDinh: 09; QuangBinh: 15; QuangTri: 24 Ăn: BĐ, QT – Trượt: QB
1/11/2017 DaNang: 37 ; KhanhHoa : 39 Trượt
31/10/2017 Daklak: 50; QuangNam: 57 Ăn Đăk Lak – Trượt QN
30/10/2017 PhuYen: 70; Hue: 82 Trượt
29/10/2017 KonTum: 93; KhanhHoa: 49 Ăn cả 2 đài
28/10/2017 Danang: 56; QuangNgai: 40; Daknong: 41 Ăn: ĐN – QN ; trượt Đăknong
27/10/2017 GiaLai: 96; NinhThuan: 79 Ăn cả 2 đài
26/10/2017 BinhDinh: 14; QuangBinh: 90; QuangTri: 11 Ăn : BĐ – QB – Trượt QT
25/10/2017 DaNang: 60; KhanhHoa: 57 Ăn : Đn x2 – trượt KH
24/10/2017 DakLak: 41; Quangnam: 79 Ăn: ĐăkLak –Trượt: QN
23/10/2017 PhuYen: 70; Hue: 58 Trượt
22/10/2017 KonTum: 73; KhanhHoa: 60 Ăn Cả 2 đài
 21/10/2017 DaNang: 86; QuangNgai: 35; DakNong: 06 Ăn: ĐNong – QN – Trượt: ĐN
20/10/2017 GiaLai: 46, NinhThuan: 01 Ăn: NT   – Trượt : GL
19/10/2017 BinhDinh: 62; QuangBinh: 65; QuangTri: 19 Ăn: QB x2 – Trượt: QT, BĐ
18/10/2017 DaNang: 02; KhanhHoa: 53 ĂN cả 2 Đài
17/10/2017 DakLak: 33; QuangNam: 58 ĂN cả 2 đài
16/10/2017 PhuYen: 36; HUE: 93 Ăn: Huế x2; Trượt: PY
15/10/2017 KonTum: 22; KhanhHoa: 24 Ăn cả 2 đài
14/10/2017 Đà Nẵng: 02; ĐakNong: 85; QuangNgai: 22  Ăn cả 3 đài
13/10/2017 Gia Lai: 06; Ninh Thuan 40 Ăn cả 2 đài
12/10/2017 QuangBinh: 27; BinhDinh: 50. TRƯỢT
11/10/2017 Đnang: 75; KH:43 ĂN: ĐNang – Trượt: KH
10//10/2017 DakLak: 54; QN: 79 ĂN: QN; TRƯỢT: DăkLak
09/10/2017 Phú Yên: 08; Huế: 12 TRƯỢT
08/10/2017 KHòa: 26 ; KTum: 86 TRƯỢT
07/10/2017 ĐN:45; QN: 63; DakNong: 93 ĂN: QN – TRƯỢT: ĐN, DNong
06/10/2017 GiaLai: 42; NThuan: 07 ĂN: NThuan x2-TRƯỢT: GL
05/10/2017 BĐ: 56; QB: 92; QT: 73 ĂN cả 3 đài
4/10/2017 ĐN: 50; KH: 40 TRƯỢT
3/10/2017 ĐLak: 40 ; QN: 43 ĂN:  ĐLak, QN x 2
2/10/2017 PY: 87; HUE : 68 ĂN : PT – TRƯỢT : HUẾ
Ngày 1/10/2017 KH: 66; KT: 92 ĂN KH – TRƯỢT : KT
SHARE