Trang chủNuôi Lô Khung chính xác miễn phíNuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày, dàn đề 36 số...

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày, dàn đề 36 số bất bại

-

Dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

Chơi dàn đề là cách chơi rất phổ biến hiện nay, với việc chơi lô đề online tỷ lệ ăn cao thì chơi dàn đề là một lợi thế rất lớn. Trong đó việc nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày là cách chơi được các cao thủ ưa chuộng hơn cả. Với 36 số thì chỉ ăn đề lời hơn chơi 1 cặp song thủ lô, thậm chí lợi nhuận gần bằng trúng 1 bạch thủ lô duy nhất mà tỷ lệ ăn cao và an toàn hơn.

  • Xem thêm>> Song thủ lô khung 3 ngày
  • Xem thêm>> Nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày
  • Xem thêm>> Bạch thủ lô khung 3 ngày
  • Xem thêm>> Lô kép khung 2 ngày
  • Xem thêm>> Dàn đề 10 số khung 3 ngày

Thống kê dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 36 sốKết quả
10/5 -> 11/550 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99Chờ
9/5 -> 10/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 25
7/5 -> 8/530 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89trượt
5/5 -> 6/550 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 61
4/5 -> 5/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 69
3/5 -> 4/550 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89ăn đề 57
1/5 -> 2/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 67
29/4 -> 30/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
27/4 -> 28/450 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89trượt
26/4 -> 27/420 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 20
25/4 -> 26/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 94
23/4 -> 24/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
22/4 -> 23/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 25
20/4 -> 21/420 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 80
18/4 -> 19/450 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 92
17/4 -> 18/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 89
15/4 -> 16/430 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
13/4 -> 14/450 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 96
12/4 -> 13/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 73
11/4 -> 12/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 56
9/4 -> 10/450 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
7/4 -> 8/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
5/4 -> 6/430 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
4/4 -> 5/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 89
2/4 -> 3/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 64
31/3 -> 1/430 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89trượt
30/3 -> 31/330 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 35
28/3 -> 29/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
27/3 -> 28/330 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89ăn đề 45
25/3 -> 26/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
24/3 -> 25/350 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 74
23/3 -> 24/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 82
21/3 -> 22/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
19/3 -> 20/350 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
18/3 -> 19/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 23
16/3 -> 17/350 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 67
15/3 -> 16/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 34
14/3 -> 15/340 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 69
13/3 -> 14/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 53
11/3 -> 12/340 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
10/3 -> 11/350 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 52
8/3 -> 9/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
7/3 -> 8/340 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 47
6/3 -> 7/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 39
24/2 -> 25/240 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 45
22/2 -> 23/250 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 53
21/2 -> 22/220 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 37

Anh em lưu ý khi nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày nếu ở ngày thứ 1 hoặc ngày thứ 2 dàn đề ăn chính xác thì chúng ta sẽ dừng lại và bắt đầu vào dàn khác. Tuyệt đối không nuôi dàn đó nữa khi đã ăn rồi. Đồng thời cũng không nuôi quá khung 3 ngày, mà chọn ngay dàn khác.

36 số khung 3 ngày theo đầu,
36 số khung 3 ngày theo đầu

Lợi ích của việc nuôi dàn đề 36 số:

Nuôi dàn đề 36 khung 3 ngày được biết đến là phương pháp nuôi lô được người chơi đánh giá là tương đối hợp lý, tiết kiệm thời gian, công sức và đặc biệt số vốn bỏ ra ít mà hiệu quả lại cao. Dàn đề 36 số này là tập hợp của tổng cộng 36 cặp số bất kỳ mà người chơi lựa chọn trong dãy số từ 0 – 99.

Sau đó, trong 36 số đẹp nhất mà chúng ta cho là con số may mắn với hy vọng sẽ về trong 3 ngày tiếp theo để có thể nuôi trong chu kỳ 3 ngày. Để có thể chơi được dàn đề 36 con nuôi trong 3 ngày chính xác hiệu quả cao thì đòi hỏi anh em phải soi cầu giải đặc biệt thật chuẩn, chi tiết, tỉ mỉ để sàng lọc và lựa chọn được 36 con số có tỷ lệ thắng cao nhất.

Đặc biệt hơn, đây là phương pháp soi cầu hiệu quả áp dụng cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam hiệu quả. Vì khả năng chiến thắng cao, nên các con số này được gọi là dàn đề 36 số bất bại và được các người chơi áp dụng từ thế hệ này, qua thế hệ khác.

Các cách chọn nuôi dàn đề 36 số:

Chọn dàn đề 36 số khung 3 ngày theo chạm:

Anh em hay gọi là đề chạm 4, chạm 5 thì thực ra là dàn đề 36 số có chạm 4 và chạm 5. Dàn đề gọi là chạm 5 là bao gồm 19 số sau: 05-50-15-51-25-52-35-53-45-54-55-56-65-57-75-58-85-59-95.

Tương tự ta có dàn đề chạm 4 gồm 19 số: 04-40-14-41-24-42-34-43-45-54-46-64-47-74-48-84-49-94 – 44.

Như vậy ghép chạm 4 và chạm 5 lại ta có dàn đề là 19×2 =38 số, tuy nhiên ta bỏ đi 2 số trùng ở mỗi dàn là 45-54 thì còn lại là dàn đề 36 số như sau:

050-151-252-353-454-565-575-585-595-040-141-242-343-464-474-484-494-44-55.

Đây được gọi là dàn đề 36 số theo chạm, tương tự ta có các dàn đề 36 số theo chạm 1, chạm 2, chạm 6,7 vân vân.

Chọn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày theo đầu, đuôi:

Khi ta nói đề đầu 5 thì có nghĩa là dàn 10 số gồm các số: 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59

Tương tự ta nói dàn đề đuôi 5 thì sẽ gồm 10 số: 05-15-25-35-45-55-65-75-85-95.

Như vậy để chọn nuôi dàn 36 số thì ta có thể chọn dàn 4 đầu hoặc 4 đuôi hoặc xen kẽ 2 đầu 2 đuôi và bỏ đi các số trùng, số kép.

Vào tiền nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày:

Để có thể nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại thì anh em cần lựa chọn cách vào tiền hợp lý. Tuy theo điều kiện tài chính hay nguồn vốn của anh em mà vào tiền.

  • Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3: Ngày đầu mỗi con đánh 10 điểm, ngày thứ 3 đánh 20 điểm và ngày thứ 3 đánh ngay 30 điểm cho mỗi con.
  • Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4: Ngày đầu mỗi con đánh 10 điểm, ngày 2 đánh 20 điểm và ngày thứ 3 đánh tới 40 điểm.
  • Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:5: Cũng tương tự như các cách vào tiền trên, nhưng ở ngày cuối cùng (ngày thứ 3) nên đánh lớn là 50 điểm để ăn chắc phần thắng.

Lưu ý khi nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày hiệu quả:

Để có thể chọn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày thì các anh em phải lưu ý nhiều yếu tố. Trong đó việc chọn dàn đề 36 số như thế nào là điều rất quan trọng. Các anh em phải biết kết hợp chọn hoặc loại bỏ các số đề lâu không về khỏi dàn đề 36 số. Phải biết nhìn nhịp đề về theo xu hướng của xsmb xem xu hướng đề về là với các số có nhịp mấy ngày vv. Bên cạnh đó còn có các yêu tố về tài chính và các cách phân phối nguồn vốn hiệu quả.

Hãy cân đối nguồn tài chính hợp lý:

Để có thể nuôi dàn đề 36 số trong 3 ngày thành công, đòi hỏi người chơi phải có nguồn tài chính ổn định, cân đối và lựa chọn cách vào tiền phù hợp nhất mới có thể sinh lời. Thông thường, chỉ nên chơi từ 15 – 20% ngân sách, nếu thua hết số tiền này thì không nên tham gia nữa để bảo toàn được nguồn vốn, đầu tư cho lần sau hiệu quả hơn.

Dừng đúng lúc:

Một người chơi lô đề thông minh luôn biết thời điểm đánh đúng lúc và dừng đúng thời điểm. Khi bạn chơi vào thời điểm vận đen đang bao vây thì để có thể cắt được vận đen, bảo toàn nguồn vốn thì cách tốt nhất là dừng chơi đúng lúc. Nếu anh em mà vẫn cứ tiếp tục khi đang thua thì kết quả mà bạn nhận lại được vẫn sẽ là thua cuộc, thậm chí là cạn kiệt nguồn vốn và kéo theo nhiều hệ lụy như phá sản, nợ nần, tâm lý bất ổn, gia đình mất hạnh phúc,…

Tâm lý khi chơi luôn bĩnh tĩnh và ổn định:

Để có thể dành được chiến thắng thông qua cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày thành công, đòi hỏi quá trình trước và trong khi nuôi lô phải thật sự bình tĩnh, kiên nhẫn và tâm lý luôn ổn định. Điều này sẽ giúp người chơi có được sự lựa chọn sáng suốt nhất khi đưa ra con số may mắn. Đồng thời, không nên buồn chán hay mệt mỏi trong quá trình chờ đợi sẽ khiến bạn càng gặp bế tắc hơn.

Trên đây là tổng hợp các kinh nghiệm và các cách chơi khi chọn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày của các cao thủ lô đề tại Soi Cầu ORG biên soạn. Chúc các bạn luôn thành công rực rỡ.

Soi Cầu Bạc Nhớ 2024

Soi Cầu Bạc Nhớ 2024spot_img

Soi cầu VIP 4 số, chốt dàn 4 số vip mb hôm nay

Soi cầu Vip 4 số của XSMB thì khi các anh em chơi lô đề chỉ cần ăn 1 số sẽ coi như hòa...

Cặp lô xiên 2, lô xiên 3 đẹp nhất hôm nay xsmb miễn phí

Chơi lô xiên không còn xa lạ với các anh em chơi lô đề hiện nay và lô xiên 2, xiên 3 XSMB được...

Lô kép nuôi khung 2 ngày chính xác ăn thông

Nuôi cặp lô kép khung 2 ngày miễn phí: Chơi lô kép tốn ít công sức hơn cho việc chọn số, đồng thời tỷ lệ...

Bạch thủ lô khung 3 ngày nuôi là thắng

Bạch thủ lô khung 3 ngày là cách chơi vô cùng hiệu quả và chính xác hiện nay được nhiều cao thủ lựa chọn....
DuDoan.Me: