Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày, dàn đề 36 số bất bại

Dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

Chơi dàn đề là cách chơi rất phổ biến hiện nay, với việc chơi lô đề online tỷ lệ ăn cao thì chơi dàn đề là một lợi thế rất lớn. Trong đó việc nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày là cách chơi được các cao thủ ưa chuộng hơn cả. Với 36 số thì chỉ ăn đề lời hơn chơi 1 cặp song thủ lô, thậm chí lợi nhuận gần bằng trúng 1 bạch thủ lô duy nhất mà tỷ lệ ăn cao và an toàn hơn.

  • Xem thêm>> Song thủ lô khung 3 ngày
  • Xem thêm>> Nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày
  • Xem thêm>> Bạch thủ lô khung 3 ngày
  • Xem thêm>> Lô kép khung 2 ngày
  • Xem thêm>> Dàn đề 10 số khung 3 ngày

Thống kê dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 36 sốKết quảGhi chú
25/2
->27/2
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
11 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
Chờ
22/2
->24/2
01 03 04 05 06 07 08 09 10
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98
trượt
19/2
->21/2
35,36,37,39,40,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
Ăn 65
15/2
->17/2
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
11 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
trượt
13/2
->15/2
30 31 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 68 69
ăn 62ngày 2
10/2
->12/2
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
Ăn 72ngày 3
8/2
->10/2
161 262 060 040 232 565
898 565 292 363 454 282
373 464 787 242 080 494
Ăn 98ngày 2
7/2
->9/2
35,36,37,39,40,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
Ăn 58ngày 2
4/2
->6/2
01 03 04 05 06 07 08 09 10
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98
trượt
NGHỈ TẾTNGHỈ TẾTNGHỈ TẾTNGHỈ TẾT
27/1
->29/1
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
11 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
Ăn 26ngày 2
24/1
->26/1
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
trượt
20/1
->23/1
35,36,37,39,40,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
trượt
19/1
->21/1
30 31 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 68 69
Ăn 30ngày 1
18/1
->20/1
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
Ăn 84ngày 1
16/1
->18/1
35,36,37,39,40,,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
Ăn 41ngày 2
13/1
->15/1
161 262 060 040 232 565
898 565 292 363 454 282
373 464 787 242 080 494
trượt
12/1
->14/1
01 ,03 04 05 06 07 08 09 10
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ăn 03ngày 1
9/1
->11/1
35,36,37,39,40,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
trượt
6/1
->8/1
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
trượt
5/1
->7/1
10 12 13 14 15 16 18 19 20
48 50 51 52 53 55 58 60 69
61 62 63 65 68 82 83 85 86
88 89 90 91 92 93 94 95 96
Ăn 19ngày 1
3/1
->5/1
20 21 22 23 25 26 27 28 29
30 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 83 84 85 86 89
Ăn 30ngày 2
2/1
->4/1/2022
161 262 060 040 232 565
898 565 292 363 454 282
373 464 787 242 080 494
Ăn 94ngày 2
30/12

->1/1/2022
10 12 13 14 15 16 18 19 20
48 50 51 52 53 55 58 60 69
61 62 63 65 68 82 83 85 86
88 89 90 91 92 93 94 95 96
trượt
27/12
->29/12
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
trượt
23/12
->25/12
01 03 04 05 06 07 08 09 10
49 50 51 52 53 54 55 58 59
61 62 63 65 68 82 83 85 86
90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ăn 08ngày 1
22/12
->24/12
01 03 04 05 06 07 08 09 10
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ăn 78ngày 1
20/12
->22/12
10 12 13 14 15 16 18 19 20
48 50 51 52 53 55 58 60 69
61 62 63 65 68 82 83 85 86
88 89 90 91 92 93 94 95 96
Ăn 83ngày 2
17/12
->19/12
35,36,37,39,40,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
Ăn 73ngày 3
14/12
->16/12
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
trượt
12/12
->14/12
10 11 12 13 15 16 17 18 19
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 89
Ăn 12ngày 2
9/12
->11/12
35,36,37,39,40,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
trượt
8/12
->10/12
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
Ăn 15ngày 1
4/12
->6/12
10 12 13 14 15 16 18 19 20
48 50 51 52 53 55 58 60 69
61 62 63 65 68 82 83 85 86
88 89 90 91 92 93 94 95 96
trượt
3/12
->5/12
01 03 04 05 06 07 08 09 10
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98
ăn 07ngày 1
2/12
->4/12
50 51 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 89
Ăn 87ngày 2
30/11
->2/12
20 21 22 23 25 26 27 28 29
30 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 83 84 85 86 89
Ăn 12ngày 2
28/11
->30/11
161 262 060 040 232 565
898 565 292 363 454 282
373 464 787 242 080 494
Ăn 87ngày 2
27/11
->29/11
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
11 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
Ăn 24ngày 1
24/11
->26/11
01 03 04 05 06 07 08 09 10
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ăn đề 10ngày 3
21/11
->23/11
35,36,37,39,40,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
Ăn 80ngày 3
17/11
->19/11
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
Ăn 12ngày 3
14/11
->16/11
07 09 19 21 46 49 57 61 72 95
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 14 15 16 17 18
59 90 91 92 82 84 85 86 88 89
trượt
12/11
->14/11
02 03 04 05 06 07 08 09 10
30 31 33 34 35 36 37 38 39
60 61 62 63 64 65 66 68 69
16 26 46 56 76 86 96 20 70
Ăn 30ngày 2
9/11
->11/11
161 262 060 040 232 565
898 565 292 363 454 282
373 464 787 242 080 494
trượt
6/11
->8/11
161 262 070 040 232 565
898 181 2 72 363 454 282
373 464 787 242 252 494
Ăn 72ngày 3
4/11
->6/11
161 262 070 040 232 252
898 181 272 363 454 282
373 464 787 242 696 494
ăn đề 52ngày 2
1/11
->3/11
262 353 494 161 343
070 252 898 181 272
363 454 090 191 282
373 464 787
trượt
29/10
->31/10
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
trượt
26/10
->28/10
10 11 12 13 15 16 17 18 19
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 89
trượt
23/10

-> 25/10
50 51 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 89
Ăn đề 54ngày 3
20/10

->22/10
02 03 04 05 06 07 08 09 10
30 31 33 34 35 36 37 38 39
60 61 62 63 64 65 66 68 69
16 26 46 56 76 86 96 20 70
trượt
18/10

->20/10
30 31 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 68 69
ăn đề 47ngày 2
17/10

->19/10
40 41 42 43 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 56 57 58 59
71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 89
ăn đề 40ngày 1
15/10

->17/10
50 51 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 89
ăn đề 67ngày 2
12/10

->14/10
01 03 04 05 06 07 08 09 10
60 61 62 63 64 65 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98
trượt
10/10

->12/10
01 03 04 05 06 07 08 09 10
40 41 42 43 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 67 68 69
90 91 92 93 94 95 96 97 98
ăn đề 42 ngày 2
9/10

->11/10
01 03 04 05 06 07 08 09 10
51 52 53 54 55 56 58 57 59
61 62 63 65 68 82 83 85 86
90 91 92 93 94 95 96 97 98
ăn đề 56 ngày 1
8/10

->10/10
01 03 04 05 06 07 08 09 10
49 50 51 52 53 54 55 58 59
61 62 63 65 68 82 83 85 86
90 91 92 93 94 95 96 97 98
ăn đề 50 ngày 1
6/10

-> 8/10
10 12 13 14 15 16 18 19 20
48 50 51 52 53 55 58 60 69
61 62 63 65 68 82 83 85 86
88 89 90 91 92 93 94 95 96
ăn đề 69 ngày 2
4/10->6/1014 15 16 17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 32 50 51
52 53 55 58 60 61 62 63 65
67 68 69 70 71 72 73 74 75
ăn đề 67 ngày 2
2/10->4/1035,36,37,39,40,41,42,43,44
47,48,50,51,52,53,55,58,60
69,61,62,63,65,67,68,70,71
72,73,74,75,78,80,81,84,89
ăn đề 81ngày 2
1/10->3/1020 21 22 23 24 25 26 27 28
29 70 71 72 73 74 75 76 78
10 12 13 14 15 16 17 18 19
59 90 91 82 84 85 86 88 89
ăn đề 20ngày 1

Anh em lưu ý khi nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày nếu ở ngày thứ 1 hoặc ngày thứ 2 dàn đề ăn chính xác thì chúng ta sẽ dừng lại và bắt đầu vào dàn khác. Tuyệt đối không nuôi dàn đó nữa khi đã ăn rồi. Đồng thời cũng không nuôi quá khung 3 ngày, mà chọn ngay dàn khác.

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày
Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Lợi ích của việc nuôi dàn đề 36 số:

Nuôi dàn đề 36 khung 3 ngày được biết đến là phương pháp nuôi lô được người chơi đánh giá là tương đối hợp lý, tiết kiệm thời gian, công sức và đặc biệt số vốn bỏ ra ít mà hiệu quả lại cao. Dàn đề 36 số này là tập hợp của tổng cộng 36 cặp số bất kỳ mà người chơi lựa chọn trong dãy số từ 0 – 99.

Sau đó, trong 36 số đẹp nhất mà chúng ta cho là con số may mắn với hy vọng sẽ về trong 3 ngày tiếp theo để có thể nuôi trong chu kỳ 3 ngày. Để có thể chơi được dàn đề 36 con nuôi trong 3 ngày chính xác hiệu quả cao thì đòi hỏi anh em phải soi cầu giải đặc biệt thật chuẩn, chi tiết, tỉ mỉ để sàng lọc và lựa chọn được 36 con số có tỷ lệ thắng cao nhất.

Đặc biệt hơn, đây là phương pháp soi cầu hiệu quả áp dụng cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam hiệu quả. Vì khả năng chiến thắng cao, nên các con số này được gọi là dàn đề 36 số bất bại và được các người chơi áp dụng từ thế hệ này, qua thế hệ khác.

Các cách chọn nuôi dàn đề 36 số:

Chọn dàn đề 36 số khung 3 ngày theo chạm:

Anh em hay gọi là đề chạm 4, chạm 5 thì thực ra là dàn đề 36 số có chạm 4 và chạm 5. Dàn đề gọi là chạm 5 là bao gồm 19 số sau: 05-50-15-51-25-52-35-53-45-54-55-56-65-57-75-58-85-59-95.

Tương tự ta có dàn đề chạm 4 gồm 19 số: 04-40-14-41-24-42-34-43-45-54-46-64-47-74-48-84-49-94 – 44.

Như vậy ghép chạm 4 và chạm 5 lại ta có dàn đề là 19×2 =38 số, tuy nhiên ta bỏ đi 2 số trùng ở mỗi dàn là 45-54 thì còn lại là dàn đề 36 số như sau:

050-151-252-353-454-565-575-585-595-040-141-242-343-464-474-484-494-44-55.

Đây được gọi là dàn đề 36 số theo chạm, tương tự ta có các dàn đề 36 số theo chạm 1, chạm 2, chạm 6,7 vân vân.

36 số khung 3 ngày theo đầu,
36 số khung 3 ngày theo đầu,

Chọn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày theo đầu, đuôi:

Khi ta nói đề đầu 5 thì có nghĩa là dàn 10 số gồm các số: 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59

Tương tự ta nói dàn đề đuôi 5 thì sẽ gồm 10 số: 05-15-25-35-45-55-65-75-85-95.

Như vậy để chọn nuôi dàn 36 số thì ta có thể chọn dàn 4 đầu hoặc 4 đuôi hoặc xen kẽ 2 đầu 2 đuôi và bỏ đi các số trùng, số kép.

 

Vào tiền nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày:

Để có thể nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại thì anh em cần lựa chọn cách vào tiền hợp lý. Tuy theo điều kiện tài chính hay nguồn vốn của anh em mà vào tiền.

  • Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3: Ngày đầu mỗi con đánh 10 điểm, ngày thứ 3 đánh 20 điểm và ngày thứ 3 đánh ngay 30 điểm cho mỗi con.
  • Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4: Ngày đầu mỗi con đánh 10 điểm, ngày 2 đánh 20 điểm và ngày thứ 3 đánh tới 40 điểm.
  • Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:5: Cũng tương tự như các cách vào tiền trên, nhưng ở ngày cuối cùng (ngày thứ 3) nên đánh lớn là 50 điểm để ăn chắc phần thắng.

Lưu ý khi nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày hiệu quả:

Để có thể chọn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày thì các anh em phải lưu ý nhiều yếu tố. Trong đó việc chọn dàn đề 36 số như thế nào là điều rất quan trọng. Các anh em phải biết kết hợp chọn hoặc loại bỏ các số đề lâu không về khỏi dàn đề 36 số. Phải biết nhìn nhịp đề về theo xu hướng của xsmb xem xu hướng đề về là với các số có nhịp mấy ngày vv. Bên cạnh đó còn có các yêu tố về tài chính và các cách phân phối nguồn vốn hiệu quả.

Hãy cân đối nguồn tài chính hợp lý:

Để có thể nuôi dàn đề 36 số trong 3 ngày thành công, đòi hỏi người chơi phải có nguồn tài chính ổn định, cân đối và lựa chọn cách vào tiền phù hợp nhất mới có thể sinh lời. Thông thường, chỉ nên chơi từ 15 – 20% ngân sách, nếu thua hết số tiền này thì không nên tham gia nữa để bảo toàn được nguồn vốn, đầu tư cho lần sau hiệu quả hơn.

Dừng đúng lúc:

Một người chơi lô đề thông minh luôn biết thời điểm đánh đúng lúc và dừng đúng thời điểm. Khi bạn chơi vào thời điểm vận đen đang bao vây thì để có thể cắt được vận đen, bảo toàn nguồn vốn thì cách tốt nhất là dừng chơi đúng lúc. Nếu anh em mà vẫn cứ tiếp tục khi đang thua thì kết quả mà bạn nhận lại được vẫn sẽ là thua cuộc, thậm chí là cạn kiệt nguồn vốn và kéo theo nhiều hệ lụy như phá sản, nợ nần, tâm lý bất ổn, gia đình mất hạnh phúc,…

Tâm lý khi chơi luôn bĩnh tĩnh và ổn định:

Để có thể dành được chiến thắng thông qua cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày thành công, đòi hỏi quá trình trước và trong khi nuôi lô phải thật sự bình tĩnh, kiên nhẫn và tâm lý luôn ổn định. Điều này sẽ giúp người chơi có được sự lựa chọn sáng suốt nhất khi đưa ra con số may mắn. Đồng thời, không nên buồn chán hay mệt mỏi trong quá trình chờ đợi sẽ khiến bạn càng gặp bế tắc hơn.

Trên đây là tổng hợp các kinh nghiệm và các cách chơi khi chọn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày của các cao thủ lô đề tại Soi Cầu ORG biên soạn. Chúc các bạn luôn thành công rực rỡ.

Latest news
Related news