Song Thủ Lô XSMN

Song Thủ Lô XSMN 

Dựa vào thống kê và phân tích xác xuất chính xác cao, dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2002 đến nay. Các chuyên gia của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt trúng Song Thủ Lô XSMN hôm nay.

    • Số sẽ hiển thị ngay lập tức khi các bạn nạp thẻ thành công
    • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2cái 50k )
    • Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00
    • Hiện tại chỉ hỗ trợ  nạp thẻ: Viettel
    • Song thủ lô XSMN  : 500.000 đ

Nạp thẻ tại đây

Ngày Song thủ lô XSMN  Kết quả
Ngày 23/5/2018
22/5/2018 Bạc Liêu: 68-86; Bến Tre: 38-83; Vũng Tàu : 15-51 Ăn Vũng Tàu x 2, Bến Tre x2
21/5/2018 HCM: 27-72; Dong THap: 68-86; Ca Mau: 17-71 Ăn cả 3 đài
20/5/2018 Tien Giang: 25-52; Kien Giang: 12-21; Da Lat: 24-42 Ăn: Kiên Giang – Tiền Giang
Nghỉ Nghỉ Nghỉ
15/3/2018 TayNinh: 16-61; BinhThuan: 19-91; AnGiang: 39-93 Ăn: Bình THuận – An Giang
14/3/2018 ĐNai: 36-63; CanTho: 67-76; SocTrang: 67-76 Ăn cả 3 đài
13/3/2018 VungTau: 35-53; BenTre: 12-21; BacLieu: 87-78 Ăn: Vũng Tàu – Bạc Liêu
12/3/2018 HCM: 25-52; CaMau: 49-94; DongThap: 50-05 Ăn cả 3 đài
11/3/2018 TienGiang: 25-52; KienGiang: 15-51; DaLat: 35-53 Ăn: Tiền Giang, Kiên Giang
10/3/2018 HCM: 18-81; LongAn: 15-51; HauGiang: 06-60; BinhPhuoc: 34-43 Ăn cả 4 đài
9/3/2018 Binh Duong:
83-84
Tra Vinh:
46-64
VInh Long:
09-90
Ăn Vĩnh Long, Bình Dương
8/3/2018 Tay Ninh:
47-19
An Giang:
92-96
Binh THuan:
80-82
Ăn: Tây Ninh – An Giang
7/3/2018 Dong Nai:
13-23
Soc Trang:
27-72
Can Tho:
83-87 /
Ăn: Cần Thơ, Sóc Trăng
6/3/2018 Bac Lieu:
53-01
Ben Tre:
69-96
Vung Tau:
74 – 84
Ăn: Vũng Tàu – Bến Tre
4/3/2018 Kien GIang:
68-88
Tien Giang:
65-68
Da lat:
30-40
Ăn : Kiên Giang, Đà Lạt
3/3/2018 HCM:
12-24
Binh Phuoc:
20-40
Hau Giang:
63- 18
Long An:
64-46
Ăn: HCM x2

Long An x 1

Hậu Giang x2

2/3/2018 Binh Duong:
48 – 40
Tra Vinh:
24 – 29
VInh Long:
29-30
Trượt
1/3/2018 Binh Thuan :88 – 44; An Giang: 92-93;Tay Ninh: 24-23 Ăn cả 3 đài
28/2/2018 Dong Nai:24-34; Soc Trang: 78-88; Can Tho: 21-25 Ăn cả 3 đài
27/2/2018 Bac Lieu:
12-15; Ben Tre: 53-54 ; Vung Tau: 45-49
Ăn cả 3 đài
26/2/2018 HCM:
15 – 52; Ca Mau: 12-21; Dong Thap: 81-86;
Ăn: HCM – Cà mau
25/2/2018 Kiên Giang: 81-88; Tiền Giang: 12-23; Đà Lạt:
86-59;
Ăn: cả 3 đài
24/2/2018 HCM: 64-85; Bình Phước: 28 – 52; Hậu Giang: 02-12; Long An: 03-08 Ăn: Bình Phước- Hậu Giang – Long An
23/2/2018 VĨnh Long: 25-86; Bình Dương 42 – 91; Trà Vinh: 75 – 76 Ăn cả 3 đài
22/2/2018 An Giang: 13-53; Bình Thuận: 78 – 44; Tây Ninh: 79 – 24 Ăn: An Giang
21/2/2018 Đồng Nai: 24-42; Soc Trăng: 87-88; Cần Thơ: 21- 22 Ăn: Đồng Nai – Cần Thơ
20/2/2018 Bac Lieu:55-77; Ben Tre:
49-54; Vung Tau: 40-81
Ăn cả 3 đài
19/2/2018 HCM: 43-44; Cà Mau: 21-23; Đồng Tháp : 25-76; Ăn: Cà Mau – Đồng THáp
15->18/2/2018 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
14/2/2018 Dong Nai: 24-34; Soc Trang: 30-39; Can Tho: 57-40 Ăn cả 3 đài
13/2/2018 Bạc Liêu: 12-29; Bến Tre : 36-08; Vũng Tàu: 21-58 Ăn: Bạc Liêu – Bến Tre
12/2/2018 HCM: 37-54; Cà Mau: 37-73; Đồng Tháp : 80-81 Ăn: Đồng Tháp
11/2/2018 Đà Lạt: 16-76; Tiền Giang: 20-22; Kien Giang: 29 – 68 Ăn: Kiên Giang – Đà Lạt
10/2/2018 HCM: 37-47; Hau Giang: 53-97; Binh Phuoc: 20 – 00; Long An: 63-64 Ăn: Long An – Bình Phước
9/2/2018 Bình Dương: 34-44; Tra Vinh: 79-59; Vinh Long: 09 – 35 Ăn cả 3 đài
8/2/2018 Tay Ninh: 26-58; Binh THuan: 78-05; An Giang: 28-08 Ăn cả 3 đài
7/2/2018 Dong Nai: 34-80; Can Tho: 63-87; Sóc Trăng: 06-10 Ăn Cả 3 Đài
6/2/2018 Vung Tau: 12-21; Ben Tre: 35-53; Bac Lieu: 46-64 Ăn: Bến Tre
5/2/2018 HCM: 08-80; Ca Mau: 49-94; Dong Thap: 27-72 Ăn cả 3 đài
4/2/2018 Kien Giang: 04-40; Tien Giang: 28-82; Da Lat : 35-53 Ăn: Kiên Giang – Đà Lạt
3/2/2018 HCM: 39-93; Long An 01-10: ; Binh Phuoc : 38-83; Hau Giang: 12-11 Ăn: HCM – Bình Phước – Hậu Giang
2/2/2018 Bình Dương: 48-84; Tra Vinh: 17-71; Vĩnh Long: 25-52 Ăn: Vĩnh Long – Bình Dương
1/2/2018 Tây Ninh: 68-86; An Giang: 06-60; Bình THuận: 19-91 Ăn: Tây Ninh – Bình Thuận
31/1/2018 Cần Thơ: 36-63; Đồng Nai: 24-42; Sóc Trăng: 68-86 Ăn: Đồng Nai
30/1/2018 Vũng Tàu: 47-74; Bến Tre: 69-96; Bạc Liêu: 67-76 Ăn: Vũng Tàu – Bến Tre
29/1/2018 HCM: 56-65; Đồng Tháp : 43-34; Cà Mau: 79-97 Ăn: HCM – ĐồngTháp
28/1/2018 Tiền Giang: 35-53; Kien Giang: 67-76; Đà Lạt: 16-61 Ăn: Tiền Giang, Kiên Giang
27/1/2018 HCM: 49-94; Long An: 69-96; Binh Phước: 23-32; Hậu Giang: 09-90 Ăn: Hậu Giang – Bình Phước
26/1/2018 Bình Dương: 03-30; VinhLong: 67-76; Trà Vinh: 59-95 Ăn: Bình Dương, Vĩnh Long
25/1/2018 Tây Ninh: 68-86; Bình Thuận: 36-63; An Giang: 36-63 Ăn: Tây Ninh, An Giang
24/1/2018 Đồng Nai: 19-91; Cần Thơ : 07-70; Sóc Trăng: 15-51 Ăn: Đồng Nai, Cần Thơ
23/1/2018 VungTau: 36-63; BenTre: 79-97; BacLieu: 56-65 Ăn: BenTre
22/1/2018 HCM: 03-30; Cà Mau: 57-75; Đồng Tháp: 18-81 Ắn: Đồng Tháp
21/1/2018 ——– ————
20/1/2018 HCM: 03-30; LongAn: 16-61; BinhPhuoc: 98-89; HauGiang: 02-20 Ăn: BP, HG, LA
19/1/2018 BinhDuong: 59-95; TraVinh: 24-42; VinhLong: 10-01 Ăn: Trà Vinh
18/1/2018 TayNinh: 59-95; AnGiang: 35-53; BinhThuan: 37-73 Ăn: An Giang, Bình THuận
17/1/2018 DongNai:16-61; CanTho: 48-84; SocTrang: 29-92 Ăn: Đồng Nai, CanTho
16/1/2018 Vũng Tàu : 63-36; Bến Tre: 69-96; Bạc Liêu: 01-10 Ăn: Vũng Tàu
15/1/2018 HCM:03-30 ; DongThap: 61 – 81 ; CaMau: 37-75 Ăn: DongThap, CaMau
14/1/2018 KienGiang: 04-40; TienGiang: 28-82; DaLat: 48-84 Ăn: KienGiang
13/1/2018 HCM: 26-62; LongAn: 47-75; BinhPhuoc: 48-84; HauGiang: 18-81 Ăn: HCM, BinhPhuoc
12/1/2018 BinhDuong: 57-75; VinhLong: 47-74; TraVinh: 69-96 Ăn cả 2 đài
11/1/2018 TayNinh: 23-32; AnGiang: 49-94; BinhThuan: 23-32 Ăn: Tây Ninh
10/1/2018 ĐNai: 38-83; CanTho: 67-76; SocTrang: 97-79 Ăn : CTho, Soctrang
09/1/2018 VungTau: 58-85; Bentre: 59-95; BacLieu: 07-70 Ăn: VT, BL; trượt : BT
08/1/2018 HCM: 25-52; Ca Mau : 46-64; DongThap: 38-83 Ăn: HCM,CM – trượt – Đồng Tháp
07/1/2018 DaLat: 29-92; KienGiang: 58-85; TienGiang: 37-73 Ăn Tiền Giang, trượt ĐL, KG
06/1/2018 HCM: 25-52; LongAn: 74-47; BinhPhuoc: 39-93; HauGiang: 46-64 Ăn: HCM- LongAn, trượt: HG, BP
05/1/2018 BinhDuong: 53-94; TraVinh: 59-95; VinhLong: 26-62 Trượt
04/1/2018 AnGIang: 53-43; TayNinh: 58-24; BinhThuan: 83-23 Ăn cả 3 đài
03/1/2018 DongNai: 17-71, Cantho: 15-51, SocTrang: 15-51 Ăn Cả 3 đài
NGHỈ NGHỈ
30/11/2017 AnGiang: 35-53; Tây Ninh: 68-86; BinhThuan: 29-92 Ăn: AG, TN – trượt BT
29/11/2017 Cantho:: 48-84; DongNai: 89-98; SocTrang: 39-93 Ăn: CT, ĐN – trượt ST
28/11/2017 VungTau: 12-21; BenTre: 69-96; BacLieu: 46-64 Ăn: BenTre + BacLieu
27/11/2017 HCM: 06-60; CaMau: 19-91; DongThap: 26-62 ăn: HCM – ĐT – trượt CM
26/11/2017 KienGiang: 46-64; TienGiang: 59-95; DaLat: 79-97 Trượt
25/11/2017 HCM: 25-52; LongAn: 48-84; HauGiang: 79-97; BinhPhuoc: 45-54 Ăn: HCM, LongAn, BP
24/11/2017 Binhduong: 92-29; Travinh: 46-64; Vinhlong; 62-26 Ăn cả 3 đài
23/11/2017 Angiang: 64-46; Tayninh: 25-52; Binhthuan: 46-64 Ăn cả 3 đài
22/11/2017 Cantho: 34-43; DongNai: 36-63; SocTrang: 30-72 Ăn cả 3 đài
21/11/2017 VungTau: 03-30; BenTre: 06-60; BacLieu: 16-61 Ăn cả 3 đài
20/11/2017 HCM: 63-36; CaMau: 27-72; DongThap: 80-08 Ăn: HCM – ĐT – Trượt: CM
19/11/2017 Dalat: 54-45; KienGiang: 19-91; TienGiang: 03-30 Ăn cả 3 đài
18/11/2017 HCM: 25-52; LongAn: 56-65; BinhPhuoc: 45-54; HauGiang: 79-97 Ăn: HCM, LA, HG – trượt: BP
17/11/2017 BinhDuong: 48-84; TraVinh: 46-64; VinhLong: 27-72 Trượt
16/11/2017 TayNinh: 25-52; BinhThuan: 68-86; AnGiang: 68-86 Ăn: An Giang – trượt: TN – BT
15/11/2017 Cantho: 67-76-95; DongNai: 59-95; SocTrang: 08-80 Ăn cả 3 đài
14/11/2017 BenTre: 67-76; VungTau: 34-43; BacLieu: 68-86 Ăn: BT, BL – Trượt: VT
13/11/2017 HCM: 12-21; CaMau: 06-60; DongThap: 05-50 An: HCM- DT, Trượt CM
12/11/2017 DaLat: 70-07; KienGiang: 38-83; TienGiang: 16-61 Ăn: DaLat, KG – Trượt: TG
11/11/2017 HCM: 05-50; LongAn: 36-63; HauGiang: 12-21; BinhPhuoc: 07-70 Ăn: HCM – LongAn – HG- Trượt: BP
10/11/2017 BinhDuong: 68-86; VinhLong: 29-92;TraVinh: 46-64 Ăn: BD, VL – trượt: TV
9/11/2017 TayNinh: 28-82; AnGiang: 14-41; BinhThuan: 38-83 Ăn: TN- BT – Trượt: AG
8/11/2017 DongNai: 24-42; CanTho: 06-60; SocTrang: 13-14 Ăn: CT – ĐN – trượt: ST
7/11/2017 VungTau: 35-53; BenTre: 12-21; BacLieu: 87-78 Ăn cả 3 đài
6/11/2017 HCM: 25-52; CaMau: 47-74; DongThap: 50-05 Trượt
5/11/2017 TienGiang: 26-62; KienGiang: 15-51; DaLat: 35-53 Ăn: TG, KG – Trượt: ĐL
4/11/2017 HCM: 19-91; LongAn: 18-81; HauGiang: 06-60; BinhPhuoc: 34-43; Ăn: HCM + LA – trượt BT – HG
3/11/2017 BinhDuong: 84-94; VinhLong: 37-73; TraVinh: 89-98 Trượt
2/11/2017 TayNinh: 16-61; BinhThuan: 19-91; AnGiang: 39-93 Ăn cả 3 đài
1/11/2017 CanTHo: 34-43; DongNai: 13-31; SocTrang: 29-92; Ăn: ĐN, ST – Trượt CT
Tháng Trước Dữ Liệu Đã Lưu

SHARE