Song Thủ Lô Miền Trung

Song Thủ Lô XSMT 

Dựa vào thống kê và phân tích xác xuất chính xác cao, dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2002 đến nay. Các chuyên gia của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt trúng Song Thủ Lô XSMN hôm nay.

    • Số sẽ hiển thị ngay lập tức khi các bạn nạp thẻ thành công
    • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2cái 50k )
    • Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 12h00 đến 18h00
    • Hiện tại chỉ hỗ trợ  nạp thẻ: Viettel
    • Song thủ lô XSMT  :  500.000 đ

Nạp thẻ tại đây

Ngày Song thủ lô XSMT  Kết quả
Ngày 23/5/2018
22/5/2018 Daklak: 45-54; Quảng Nam: 29-92 Ăn: Quảng Nam
21/5/2018 Phú Yên: 24-42; Huế : 12-21 Ăn: Phú Yên
20/5/2018 Khánh Hòa: 34-43; Kon Tum: 36-63 Ăn cả 2 đài
Nghỉ Nghỉ Nghỉ
15/3/2018 BĐinh: 66-46; QBinh: 29-92; QTri: 34-43 Ăn: Bình Định – QTri
14/3/2018 DaNang: 18-81; KhanhHoa: 57-75 Ăn Khánh Hòa
13/3/2018 Quang nam:
61-57 ; Dak Lak:
81-84
Ăn cả 2 đài
12/3/2018 Phú Yên: 38-76; Huế: 60 – 95 Ăn: Phú Yên
11/3/2018 KH : 57-67; KT: 56-20 Trượt
10/3/2018 ĐN:54-05; QN: 43-62; DakNong: 93-37 Ăn: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
9/3/2018 Gia Lai:
44-64
Ninh Thuan:
66-67
Ăn Gia Lai
8/3/2018 Binh Dinh:
60-65
Quang Binh:
14-17
Quang Tri:
18-67
Ăn Bình Định
7/3/2018 Da nang:
09-90
Khanh Hoa:
51-92
Ăn: Khánh Hòa
6/3/2018 Trung:
Dak Lak:
81 – 83
Quang Nam:
55 – 35
Trượt
4/3/2018 Kon Tum:
73-71
Khanh Hoa:
54-83
Ăn cả 2 đài
3/3/2018 Da nang:
64-84
Dak Nong:
41-42
Quang Ngai:
65-73
Ăn cả 3 đài
2/3/2018 Gia Lai:
92-89
Ninh THuan:
32-37
Ăn : Gia Lai
1/3/2018 Binh Dinh: 48-60 ; Quang Binh:62-68; Quang Tri: 22-27 Ăn cả 3 đài
28/2/2018 Da Nang:
86-46
Khanh Hoa:
64-65
Ăn cả 2 đài
27/2/2018 Quang Nam:
55 – 58; Dak Lak: 83-53
Ăn cả 2 đài
26/2/2018 Phu Yen:
29-10 ; Hue: 45-49
Ăn cả 2 đài
25/2/2018 Khánh Hòa:
53-58 ; Kon Tum: 40 – 63;
Ăn cả 2 đài
24/2/2018 Đà Nẵng: 67-68; Đak Nong: 31- 91; Quảng Ngãi: 38 – 88 Ăn: Đak Nông – Quảng Ngãi
23/2/2018 Gia Lai: 49 – 27; Ninh Thuận: 92 – 93 Ăn: Ninh Thuận – Gia Lai x 2
22/2/2018 Bình ĐỊnh: 48-60; Quảng Bình: 17 -62; Quảng Trị: 18-19 Trượt
21/2/2018 Đà Nẵng: 64-67; Khánh Hòa: 05-59 Ăn: Đà Nẵng
20/2/2018 Quang nam:
61-57 ; Dak Lak:
81-84
Ăn Quảng Nam x 2
19/2/2018 Phú Yên: 38-76; Huế: 60 – 95 Ăn cả 2 đài
15->18/2/2018 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
14/2/2018 Da Nang: 60-46; Khanh Hoa: 15-17; Ăn cả 2 đài
13/2/2018 Dak Lak: 17-89; Quảng Nam: 75-46 Ăn Quảng Nam x2
12/2/2018 Phú Yên: 10-13; Huế : 45-56 Ăn: Huế
11/2/2018 Khánh Hòa: 42 – 75; Kon Tum: 75-76 Ăn cả 2 đài
10/2/2018 Da Nang: 67-68; DakNong: 14-74; Quang Ngai: 40 – 46 Ăn cả 3 đài
9/2/2018 Gia Lai: 43 – 70; Ninh Thuan: 28-26 Ăn: Gia Lai
8/2/2018 Binh Dinh: 91-38; Quang Binh: 32-72; Quang Tri: 64 – 90 Ăn: Bình Định – Quảng Trị
7/2/2018 Da Nang: 56-68; Khanh Hoa: 84 – 82 Ăn : Khánh Hòa
6/2/2018 Dak Lak : 58-85; Quang Nam: 78-87 Ăn: Đak Lak
5/2/2018 Phu Yen : 67-76; Hue: 46-64; Ăn: Phú Yên
4/2/2018 Khanh Hoa: 68-86; Kon Tum : 46-64 Ăn cả 2 đài
3/2/2018 Da Nang: 09-90; Dak Nong: 19-91; Quang Ngai: 45-54 Ăn: Đà Nẵng – Quảng Ngãi
2/2/2018 Gia Lai: 38-83; Ninh Thuận: 15-51 Trượt
1/2/2018 Bình Định: 48-84; Quảng Bình: 27-72; Quảng Trị: 56-65 Ăn: Bình Định – Quảng Bình
31/1/2018 Đà Nẵng: 59-95; Khánh Hòa: 67-76 Ăn: Đà Nẵng
30/1/2018 DakLak : 68-86 ; Quang Nam : 57-75 Ăn cả 2 đài
29/1/2018 Phú Yên: 07-70; Huế: 38-83 Ăn cả 2 đài
28/1/2018 Khánh Hòa: 68-86; Kon Tum: 58-85 Trượt
27/1/2018 Đà Nẵng: 26-62; Đak Nông: 19-91; Quảng Ngãi: 43-34 Ăn cả 3 đài
26/1/2018 Gia Lai: 35-53; Ninh Thuận: 98-89 Ăn Gia Lai
25/1/2018 Bình Định: 69-96; Quảng Bình: 59-95; Quảng Trị: 48-84 Ăn: Bình Định, Quảng Bình
24/1/2018 Đà Nẵng: 68-86; Khánh Hòa: 49-94 Ăn Đà Nẵng x2
23/1/2018 QuangNam: 75-57; DakLak: 09-90 Ăn cả 2 đài
22/1/2018 Phú Yên: 01-10; Huế : 28-82 Ăn: Phú Yên
21/1/2018 ——- ——–
20/1/2018 Danang: 98-89; QuangNgai : 37-73; DakNong: 14-41 Ăn: Đà Nẵng
19/1/2018 GiaLai: 27-72; NinhThuan: 49-94 Ăn cả 2 đài
18/1/2018 BinhDInh: 49-94; QuangBinh: 17-71; QuangTri: 19-91 Ăn: Bình Định
17/1/2018 DaNang: 18-81; KhanhHoa: 57-75 Ăn: Đà Nẵng , Khánh Hòa x2
16/1/2018 Quảng Nam : 35-38; ĐăkLak: 47-74 Ăn Quảng Nam
15/1/2018 PhuYen: 01-10; Hue: 36-63 Ăn cả 2 đài
14/1/2018 KonTum: 36-64; KhanhHoa: 38-83 Ăn cả 2 đài
13/1/2018 DaNnang: 68-86; QuangNgai: 36-63; DăkNong: 14-41 Ăn: DaNang, DakNong
12/1/2018 GiaLai: 46-64; NinhThuan: 37-73 Ăn cả 2 đài
11/1/2018 BinhDinh: 25-52; QuangBinh: 83-38; QuangTri: 40-04 Ăn: BinhDinh,QuangBinh
10/1/2018 KhanhHoa: 19-91; DaNang: 35-53 Ăn cả 2 đài
09/1/2018 QuangNam: 69-96; Daklak: 24-42 Ăn cả 2 đài
08/1/2018 PhuYen: 05-50; Hue: 69-96 Trượt
07/1/2018 KonTum: 27-72; Khánh Hoa: 24-42; Ăn Khánh Hòa, trượt KonTum
06/1/2018 DaNang: 18-81; QuangNgai: 37-73; DakNong: 06-60 Ăn cả 3 đài
05/1/2018 GiaLai: 91 – 42; NinhThuan: 03 – 87 Ăn Ninh Thuận, trượt GL
04/1/2018 BinhDinh: 37-91; QuangBinh: 54 – 43; QuangTri: 18 – 87 Ăn: Binhdinh, Quang Binh – Trượt : Quảng Trị
3/1/2018 DaNang: 37-73, KhanhHoa: 57-75 Ăn cả 2 đài
Nghỉ Nghỉ
30/11/2017 BinhDinh: 28-82; QuangBinh: 34-43; QuangTri: 18-81 Ăn: BĐ, QB, trượt QT
29/11/2017 DaNang: 86-68; KhanhHoa: 08-80 Ăn cả 2 đài
28/11/2017 DakLack: 68-86; Quangnam: 29-92 Trượt
27/11/2017 PhuYen: 68-86; Hue: 05-50; Ăn: PY – trượt HUE
26/11/2017 KhanhHoa: 17-71; KonTum: 83-38 Ăn 2 đài
25/11/2017 DaNang: 28-82; QuangNgai: 01-10; DakNong: 59-95 Ăn cả 3 đài
24/11/2017 Gialai: 82-28; Ninhthuan: 54-45 Ăn: Gia lai – trượt NT
23/11/2017 Binhdinh: 57-75; Quangbinh: 06-60; Quangtri: 32-23 Ăn: BĐ, QT – trượt QB
22/11/2017 DaNang: 86-71; KhanhHoa: 57-84 Ăn KH – trượt ĐN
21/11/2017 QuangNam: 23-32; DawkLak: 98-89 Ăn cả 2 đài
20/11/2017 Hue: 32-23; PhuYen: 38-83 Ăn cả 2 đài
19/11/2017 KonTum: 29-92; KhanhHoa: 57-75 Ăn: KH – trượt: KonTum
18/11/2017 DaNang: 68-86; QuangNgai: 01-10; DakNong: 58-85 Ăn: ĐN + QN, trượt: ĐNong
17/11/2017 GiaLai: 38-83; NinhThuan: 74-47 Ăn cả 2 đài
16/11/2017 BinhDinh: 65-56; QuangTri: 57-75; QuangBinh: 86-68 Ăn: BĐ, QB – Trượt: QT
15/11/2017 KhanhHoa: 17-71; Danang: 49-94 Ăn cả 2 đài
14/11/2017 QuangNam: 17-71; DakLak: 25-52 Ăn: QN – Trượt: DL
13/11/2017 PhuYen: 13-31; Hue: 36-63 Ăn 2 đài
12/11/2017 KhanhHoa:64-46; KonTum: 12-21 Ăn: KH – trượt: KonTum
11/11/2017 DaNang: 27-72; DakNong: 15-51; QuangNgai: 74-47 Ăn: ĐăkNong +QN – Trượt: ĐN
10/11/2017 GiaLai: 16-61; NinhThuan: 17-71 Trượt
9/11/2017 BinhDinh: 16-61; QuangTri: 27-72; QuangBinh: 05-50 Trượt
8/11/2017 DaNang: 23-32; KhanhHoa: 49-94 Trượt
7/11/2017 DakLak: 36-63; QuangNam: 67-76 Ăn : Quang Nam
6/11/2017 Hue: 19-91; PhuYen: 05-50 Ăn 2 đài
5/11/2017 KhanhHoa: 26-62; KonTum:13-31 Ăn Cả 2 đài
4/11/2017 DakNong: 56-65; QuangNgai: 14-41; DaNang: 28-82 Trượt
3/11/2017 GiaLai: 34-43; NinhThuan: 67-76 Trượt
2/11/2017 BinhDinh: 43-44; QuangBinh: 29-92; QuangTri: 36-63 Ăn: BĐ, QT, trượt QB
1/11/2017 DaNang: 68-86; Khanh Hoa: 49-94 Ăn KH – Trượt: ĐN
31/10/2017 Daklak: 59-95; QuangNam: 56-65; Ăn cả 2 đài
30/10/2017 PhuYen: 29-92; Hue:88-58 Ăn cả 2 đài
29/10/2017 KonTum: 29-92; KhanhHoa: 79-97 Ăn cả 2 đài
28/10/2017 DaNang: 78-87; QuangNgai: 37-73; DakNong: 06-60 Ăn: ĐN + QN; Trượt Đăknong
27/10/2017 GiaLai: 05-50; NinhThuan: 03-30 Ăn cả 2 đài
26/10/2017 Trung: BinhDinh: 47-74; QuangBinh: 19-91; QuangTri: 26-62 Ăn cả 3 đài
25/10/2017 DaNang: 68-86; KhanhHoa: 39-93 Ăn: ĐN x2 – Trượt: KH
24/10/2017 DakLak: 09-90; QuangNam: 35-53 Ăn cả 2 đài
23/10/2017 PhuYen: 39-93; Hue: 28-82 Ăn cả 2 đài
22/10/2017 KonTum: 02-20; KhanhHoa: 08-80 TRƯỢT
21/10/2017 DaNang: 78-87; QuangNgai: 35-85; DakNong: 60-06 Ăn cả 3 đài
20/10/2017 GiaLai: 16-61; NinhThuan: 16-61 Ăn cả 2 đài
19/10/2017 BinhDinh: 39-93; QuangBinh: 79-97; QuangTri: 36-63 Ăn: QB, QT, Trượt: BĐ
18/10/2017 DaNang: 59-95; KhanhHoa: 48-84 Ăn Cả 2 Đài
17/10/2017 DakLak: 47-74; QuangNam: 65-58 ĂN Cả 2 Đài
16/10/2017 PhuYen: 04-40; HUE: 58-56 ĂN: Huế – Trượt: PY
15/10/2017 Trung: KonTum: 20-02; KhanhHoa: 24-47 Ăn Cả 2 Đài; KHx2
14/10/2017 DaNang: 67-76; DakNong: 40-04; QuangNgai: 37-73  Ăn : 2 đài: ĐN + ĐăkNong – Trượt : QNgai
13/10/2017 Gia Lai: 36-92; Ninh Thuan 12 – 52 Ăn: NThuan – Trượt: G.lai
12/10/2017 QuangBinh: 27-85; BinhDinh: 50 – 43 TRƯỢT
11/10/2017 DNang: 75-63; KHoa: 35-53 ĂN: ĐN – TRƯỢT KH
10/10/2017 DakLak: 54-55; QN: 79-53 ĂN: QN; Trượt: Dăklak
09/10/2017 Phú Yên: 08-38; Huế: 12- 23 TRƯỢT
08/10/2017 KHòa: 35 26; KTum: 86-76  ĂN: KH – TRƯỢT : KT
07/10/2017 ĐN:45-05; QN: 42-63; DakNong: 93-37  ĂN: ĐN – QN – TRƯỢT: ĐăkNong
06/10/2017 GiaLai: 46-16; NThuan: 07-01 ĂN: NThuan x2; TRƯỢT: GL
05/10/2017 BĐ: 66-56; QB: 29-92; QT: 37-73 ĂN Cả 3 Đài
4/10/2017 ĐN: 50-39; KH: 40-42 TRƯỢT
3/10/2017 Đlak: 40 – 23; QN: 43 – 54 ĂN: ĐLak x2 , QN x 2
2/10/2017 PY: 57-87; HUE: 26-36 ĂN : PY  – TRƯỢT : HUẾ
1/10/2017 KH : 57-67; KT: 56-20 ĂN : KH – KT
Ngày Song thủ lô XSMT  Kết quả
Ngày 05/1/2018 GiaLai: 91 – 42; NinhThuan: 03 – 87
04/1/2018 BinhDinh: 37-91; QuangBinh: 54 – 43; QuangTri: 18 – 87 Ăn: Binhdinh, Quang Binh – Trượt : Quảng Trị
3/1/2018 DaNang: 37-73, KhanhHoa: 57-75 Ăn cả 2 đài
Nghỉ Nghỉ
30/11/2017 BinhDinh: 28-82; QuangBinh: 34-43; QuangTri: 18-81 Ăn: BĐ, QB, trượt QT
29/11/2017 DaNang: 86-68; KhanhHoa: 08-80 Ăn cả 2 đài
28/11/2017 DakLack: 68-86; Quangnam: 29-92 Trượt
27/11/2017 PhuYen: 68-86; Hue: 05-50; Ăn: PY – trượt HUE
26/11/2017 KhanhHoa: 17-71; KonTum: 83-38 Ăn 2 đài
25/11/2017 DaNang: 28-82; QuangNgai: 01-10; DakNong: 59-95 Ăn cả 3 đài
24/11/2017 Gialai: 82-28; Ninhthuan: 54-45 Ăn: Gia lai – trượt NT
23/11/2017 Binhdinh: 57-75; Quangbinh: 06-60; Quangtri: 32-23 Ăn: BĐ, QT – trượt QB
22/11/2017 DaNang: 86-71; KhanhHoa: 57-84 Ăn KH – trượt ĐN
21/11/2017 QuangNam: 23-32; DawkLak: 98-89 Ăn cả 2 đài
20/11/2017 Hue: 32-23; PhuYen: 38-83 Ăn cả 2 đài
19/11/2017 KonTum: 29-92; KhanhHoa: 57-75 Ăn: KH – trượt: KonTum
18/11/2017 DaNang: 68-86; QuangNgai: 01-10; DakNong: 58-85 Ăn: ĐN + QN, trượt: ĐNong
17/11/2017 GiaLai: 38-83; NinhThuan: 74-47 Ăn cả 2 đài
16/11/2017 BinhDinh: 65-56; QuangTri: 57-75; QuangBinh: 86-68 Ăn: BĐ, QB – Trượt: QT
15/11/2017 KhanhHoa: 17-71; Danang: 49-94 Ăn cả 2 đài
14/11/2017 QuangNam: 17-71; DakLak: 25-52 Ăn: QN – Trượt: DL
13/11/2017 PhuYen: 13-31; Hue: 36-63 Ăn 2 đài
12/11/2017 KhanhHoa:64-46; KonTum: 12-21 Ăn: KH – trượt: KonTum
11/11/2017 DaNang: 27-72; DakNong: 15-51; QuangNgai: 74-47 Ăn: ĐăkNong +QN – Trượt: ĐN
10/11/2017 GiaLai: 16-61; NinhThuan: 17-71 Trượt
9/11/2017 BinhDinh: 16-61; QuangTri: 27-72; QuangBinh: 05-50 Trượt
8/11/2017 DaNang: 23-32; KhanhHoa: 49-94 Trượt
7/11/2017 DakLak: 36-63; QuangNam: 67-76 Ăn : Quang Nam
6/11/2017 Hue: 19-91; PhuYen: 05-50 Ăn 2 đài
5/11/2017 KhanhHoa: 26-62; KonTum:13-31 Ăn Cả 2 đài
4/11/2017 DakNong: 56-65; QuangNgai: 14-41; DaNang: 28-82 Trượt
3/11/2017 GiaLai: 34-43; NinhThuan: 67-76 Trượt
2/11/2017 BinhDinh: 43-44; QuangBinh: 29-92; QuangTri: 36-63 Ăn: BĐ, QT, trượt QB
1/11/2017 DaNang: 68-86; Khanh Hoa: 49-94 Ăn KH – Trượt: ĐN
31/10/2017 Daklak: 59-95; QuangNam: 56-65; Ăn cả 2 đài
30/10/2017 PhuYen: 29-92; Hue:88-58 Ăn cả 2 đài
29/10/2017 KonTum: 29-92; KhanhHoa: 79-97 Ăn cả 2 đài
28/10/2017 DaNang: 78-87; QuangNgai: 37-73; DakNong: 06-60 Ăn: ĐN + QN; Trượt Đăknong
27/10/2017 GiaLai: 05-50; NinhThuan: 03-30 Ăn cả 2 đài
26/10/2017 Trung: BinhDinh: 47-74; QuangBinh: 19-91; QuangTri: 26-62 Ăn cả 3 đài
25/10/2017 DaNang: 68-86; KhanhHoa: 39-93 Ăn: ĐN x2 – Trượt: KH
24/10/2017 DakLak: 09-90; QuangNam: 35-53 Ăn cả 2 đài
23/10/2017 PhuYen: 39-93; Hue: 28-82 Ăn cả 2 đài
22/10/2017 KonTum: 02-20; KhanhHoa: 08-80 TRƯỢT
21/10/2017 DaNang: 78-87; QuangNgai: 35-85; DakNong: 60-06 Ăn cả 3 đài
20/10/2017 GiaLai: 16-61; NinhThuan: 16-61 Ăn cả 2 đài
19/10/2017 BinhDinh: 39-93; QuangBinh: 79-97; QuangTri: 36-63 Ăn: QB, QT, Trượt: BĐ
18/10/2017 DaNang: 59-95; KhanhHoa: 48-84 Ăn Cả 2 Đài
17/10/2017 DakLak: 47-74; QuangNam: 65-58 ĂN Cả 2 Đài
16/10/2017 PhuYen: 04-40; HUE: 58-56 ĂN: Huế – Trượt: PY
15/10/2017 Trung: KonTum: 20-02; KhanhHoa: 24-47 Ăn Cả 2 Đài; KHx2
14/10/2017 DaNang: 67-76; DakNong: 40-04; QuangNgai: 37-73  Ăn : 2 đài: ĐN + ĐăkNong – Trượt : QNgai
13/10/2017 Gia Lai: 36-92; Ninh Thuan 12 – 52 Ăn: NThuan – Trượt: G.lai
12/10/2017 QuangBinh: 27-85; BinhDinh: 50 – 43 TRƯỢT
11/10/2017 DNang: 75-63; KHoa: 35-53 ĂN: ĐN – TRƯỢT KH
10/10/2017 DakLak: 54-55; QN: 79-53 ĂN: QN; Trượt: Dăklak
09/10/2017 Phú Yên: 08-38; Huế: 12- 23 TRƯỢT
08/10/2017 KHòa: 35 26; KTum: 86-76  ĂN: KH – TRƯỢT : KT
07/10/2017 ĐN:45-05; QN: 42-63; DakNong: 93-37  ĂN: ĐN – QN – TRƯỢT: ĐăkNong
06/10/2017 GiaLai: 46-16; NThuan: 07-01 ĂN: NThuan x2; TRƯỢT: GL
05/10/2017 BĐ: 66-56; QB: 29-92; QT: 37-73 ĂN Cả 3 Đài
4/10/2017 ĐN: 50-39; KH: 40-42 TRƯỢT
3/10/2017 Đlak: 40 – 23; QN: 43 – 54 ĂN: ĐLak x2 , QN x 2
2/10/2017 PY: 57-87; HUE: 26-36 ĂN : PY  – TRƯỢT : HUẾ
1/10/2017 KH : 57-67; KT: 56-20 ĂN : KH – KT
SHARE